28/05/2013

Sožitje med kulturami, Maribor, 28. 5. 2013

Na znanstvenem simpoziju Sožitje med kulturami – poti do medkulturnega dialoga, ki sta ga organizirala Center za medkulturno sodelovanje z državami Azije, Afrike in Latinske Amerike ter Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru, je Marijanca Ajša Vižintin 28. 5. 2013 v Mariboru predstavila dejavnosti projekta Eduka, predvsem četrti delovni sklop. Prispevek z naslovom »O večjezični in večkulturni Sloveniji: s projektom Eduka po šolah in univerzah« je predstavila kolegom in kolegicam s Filozofske fakultete Univerze v Mariboru in Univerze v Ljubljani, z Oddelka za lingvistiko Vali-e-Asr Univerze Rafsanjan iz Irana ter z Univerze Firat, Elazýđ iz Turčije. Poslušalkam in poslušalcem je predstavila cilje projekta, spletno stran, obravnavane teme in odzive. Sodelavke Marijanca Ajša Vižintin, Klara Kožar Rosulnik, Mirjam Milharčič Hladnik in Marina Lukšič Hacin so od februarja do maja 2013 izvedle 8 delavnic na osnovnih šolah in 15 predavanj na srednjih šolah ter univerzah.

Il contenuto del presente sito web è di esclusiva responsabilità dello SLORI e non rispecchianecessariamente le posizioni ufficiali dell’Unione europea.
Za vsebino spletne strani je odgovoren izključno SLORI in ne odraža nujno uradnega stališča Evropske unije.

Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia- Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.
Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.