20/06/2013

Delavnica o narodnih in jezikovnih manjšinah na srednji gostinski in turistični šoli v Izoli (WP4)

V četrtek, 20. junija 2013, se je odvijalo predavanje o zgodovinskih in jezikovnih manjšinah v petih razredih gostinske šole Izola, in sicer 2 razreda smer gastronomija in turizem, 3 razredi pa predšolska vzgoja. Predavala sta: koordinatorka WP4 Marianna Kosic (SLORI) in Roberto Bonifacio (Italijanska Unija). Na slikah: med predstavitvijo, dijaki in predavatelja

Il contenuto del presente sito web è di esclusiva responsabilità dello SLORI e non rispecchianecessariamente le posizioni ufficiali dell’Unione europea.
Za vsebino spletne strani je odgovoren izključno SLORI in ne odraža nujno uradnega stališča Evropske unije.

Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia- Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.
Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.