02/07/2013

Četrti zbor partnerjev, seja Znanstvenega sveta in tiskovna konferenca

Včeraj je v prostorih dvorane Tessitori palače Deželnega sveta Furlanije Julijske krajine potekala tiskovna konferenca in četrti zbor partnerjev ter seja znanstvenega sveta projekta Eduka – Vzgajati k različnosti. Koordinatorke projekta Zaira Vidau, Norina Bogatec in Marianna Kosic SLORI-ja in Nives Zudič Antonič Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem so predstavile rezultate različnih izobraževalnih, informativnih, promocijskih in raziskovalnih aktivnosti o medkulturni vzgoji. Izvajali so jih partnerji projekta v sodelovanju s šolami vseh stopenj in univerzami v šolskem letu 2012/2013 na območju, ki se razteza od Ljubljane do Ravenne. Aktivnosti se bodo nadaljevale tudi v šolskem letu 2013-2014. Rezultati projekta so dosegljivi na tej spletni strani.

Januarja letos so potekale čezmejne raziskovalne delavnice v koordinaciji SLORI-ja. Cilj slednjih je bil ozaveščati dijake o vsebinah medkulturne vzgoje ter jih seznanjati z značilnostmi tradicionalnih manjšin in priseljenskih skupnosti, prisotnih v slovensko-italijanskem kontaktnem prostoru. Sodelovali so dijaki 4.a razreda liceja Carducci-Dante v Trstu in 3. razreda Gimnazije G.R. Carli v Kopru. Skupaj so izvedli anketno raziskavo in kratkometražni film z naslovom »Živeti v različnosti«.

Od septembra 2012 do junija 2013 so potekale na različnih osnovnih in srednjih šolah v Sloveniji, srednjih šolah I. in II. stopnje v Italiji ter univerzah na obeh straneh meje vrsta informativnih in promocijskih dejavnosti o zgodovinskih narodnih in jezikovnih manjšinah ter migrantskih skupnostih, ki živijo na obmejnem območju. Sodelavci SLORI-ja, Italijanske unije iz Kopra in Furlanskega filološkega društva iz Vidma so izvedli 34 informativnih predavanj o slovenski narodni skupnosti in furlanski jezikovni skupnosti v Italiji ter italijanski narodni skupnosti v Sloveniji. Zvrstilo se je tudi 57 delavnic na temo migrantov. Vodili so jih sodelavci Inštituta za migracije Znanstveno raziskovalnega centra SAZU iz Ljubljane, SLORI-ja in Pokrajine Ravenna prek društva »Villaggio globale« ter v sodelovanju s predstavniki različnih migrantskih skupnosti na obmejnem območju, kot npr. iz Albanije, Hrvaške, Kameruna, Libanona, Kolumbije, Argentine, Brazilije in Peruja.

Med januarjem in junijem 2013 so potekale čezmejne delavnice namenjene učnemu kadru za pripravo didaktičnega gradiva o medkulturnosti. Čezmejno delovno skupino sestavljajo učitelji in profesorji osnovnih šol E. Vatovec iz Prad in P.P. Vergerio iz Kopra ter večstopenjskih šol pri Sv. Jakobu, V. Bartola in I. Masih iz Trsta. Rezultat delavnic v obliki dvojezične didaktične igre (v slovenščini in italijanščini) o kulturni in jezikovni različnosti za 5. razred osnovnih šol in zadnji razred osnovnih šol v Sloveniji oz. srednjih šol I. stopnje v Italiji bo pripravljeno v teku naslednjega šolskega leta 2013-2014.

Čezmejna raziskovalna skupina, v kateri sodelujejo univerze iz Trsta, Vidma, Benetk in Kopra, Mednarodni center za večjezičnost iz Vidma, Inštitut za izseljenstvo in migracije ZRC SAZU iz Ljubljane ter Slovenski raziskovalni inštitut SLORI iz Trsta, je predstavila potek sociolingvistične raziskave o medkulturni vzgoji. Skupina je izoblikovala različne vprašalnike, na katere so odgovarjali učitelji, straši in učenci 22-h osnovnih šol v Sloveniji in srednjih šol prve stopnje v Italiji. Cilj je analizirati njihov odnos do večkulturnih in večjezičnih razredov ter izpostaviti težave, ki se porajajo pri njihovem upravljanju. Obenem so bila na nekaterih srednjih šolah prve stopnje v videmski pokrajini izvedena prva srečanja bodisi akcijske raziskave bodisi kvalitativne raziskave, ki so jo izvedli z opazovanjem sodelujočih in s sociološkimi intervjuji, na temo doživljanja medkulturnosti v sodobnih vzgojnih okoljih.

Il contenuto del presente sito web è di esclusiva responsabilità dello SLORI e non rispecchianecessariamente le posizioni ufficiali dell’Unione europea.
Za vsebino spletne strani je odgovoren izključno SLORI in ne odraža nujno uradnega stališča Evropske unije.

Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia- Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.
Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.