19/06/2013

Osnovna šola Dušana Bordona, Koper, 6. a in 6. b, gost Ibrahim Nouhoum (WP4)

V sredo, 19. 6. 2013, smo na željo vodstva Osnovne šole Dušana Bordona, Koper, in njihovih učencev, učenk na šoli izvedli še dve delavnici, tokrat za 6. a in 6. b. Naš gost je bil Ibrahim Nouhoum, ki se je priselil iz afriškega Malija v Slovenijo že leta 1978, ko je prišel študirat gozdarstvo. Šestošolci so ga sprejeli z velikim navdušenjem in mnogimi vprašanji ter ga prosili za avtogram. Podpisal se jim je kar v publikacijo Raznolikost nas bogati/La diversità ci arricchisce pod svojo sliko. Marijanca Ajša Vižintin in Klara Kožar Rosulnik z Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU sva na delavnicah spoznali veliko novih otrok priseljencev, z njihovimi vrstniki pa spregovorili o podpori, ki so jo ponudili novim sošolkam, sošolcem po vključitvi v razred. Učenci imajo veliko sorodnikov, razseljenih po vsem svetu, tako da je bilo naše srečanje poučno za vse. Ena od učenk je svoje vtise z delavnice strnila takole: »Predavanje o priseljevanju mi je bilo zelo zanimivo. Naučila sem se veliko novega. Zdi se mi zelo pomembno, da smo seznanjeni s to temo. Zelo so mi bili všeč tudi kratki posnetki, ki smo si jih ogledali. Najbolj pa mi je bilo všeč, ko smo se pogovarjali o svojih sorodnikih in dogodkih. Danes sem ob vsem tem, kar sem se naučila, bolje spoznala svoje sošolce.«

Il contenuto del presente sito web è di esclusiva responsabilità dello SLORI e non rispecchianecessariamente le posizioni ufficiali dell’Unione europea.
Za vsebino spletne strani je odgovoren izključno SLORI in ne odraža nujno uradnega stališča Evropske unije.

Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia- Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.
Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.