02/10/2013

Posvet “Od zakona do identitete preko jezika?” v sklopu projekta LEX – Predstavitev projekta EDUKA

V četrtek, 26. septembra 2013, je potekal posvet ''Od zakona do identitete preko jezika?'', v konferenčni dvorani ''Roberto Gusmani'' Univerze v Vidmu. V jutranjem delu je potekal sklop predavanj z naslovom ''Jezikovne skupnosti se predstavljajo'', pri teh so sodelovali tudi Marianna Kosic (SLORI), Roberto Bonifacio (UI) in Franco Finco (Società Filologica Friulana), ki so predstavili projekt EDUKA. Več o posvetu na: http://lex.skgz.org/index.php?lang=slo O projektu EDUKA je poročal tudi Franco Finco med intervjujem za RAI, link http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-31ea719c-22d0-46d2-8b51-9aea1645c9b1-tgr.html#p=0

Il contenuto del presente sito web è di esclusiva responsabilità dello SLORI e non rispecchianecessariamente le posizioni ufficiali dell’Unione europea.
Za vsebino spletne strani je odgovoren izključno SLORI in ne odraža nujno uradnega stališča Evropske unije.

Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia- Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.
Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.