23/10/2013

Predavanje ''Vključevanje otrok priseljencev je več kot le poučevanje slovenščine'' na Pedagoški fakulteti, Univerza v Ljubljani (WP4)

V torek, 22. 10. 2013, je na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani za študentke smeri Poučevanje na razredni stopnji (1. letnik drugostopenjskega študijskega programa) izvedla Marijanca Ajša Vižintin (Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU, Ljubljana) predavanje z naslovom Vključevanje otrok priseljencev je več kot le poučevanje slovenščine. S slovensko večkulturnostjo in večjezičnostjo se bodoče učiteljice razrednega pouka srečujejo med pedagoško prakso, zato jih je zelo zanimalo, katere vrste podpore ponuditi otrokom priseljencem po vpisu v osnovno šolo za uspešno vključevanje. Razmišljali smo o zakonodajnih izhodiščih (tečaj slovenščine, pouk maternega jezika in kulture, dveletno prilagojeno ocenjevanje), o pomenu integracije, razvijanju medkulturne zmožnosti pri vseh prebivalcih, še posebej pri učencih in učiteljih, medkulturnosti kot pedagoškem načelu in pomenu večjezičnosti. Velika večina študentk ima tudi sorodnike, ki so se izselili v različne države Evrope, Severne Amerike, v Kanado ali v Avstralijo – tako kot so oni odšli v tujino v želji po zaposlitvi, boljšem zaslužku, zaradi študija, združevanja družine ipd. – prihajajo priseljenci v Slovenijo, z njimi pa njihovi otroci. Za prijazen sprejem se zahvaljujemo dr. Marji Bešter Turk, ki nas je povabila na podlagi lanskoletnega predavanja Eduka prejšnji generaciji študentov.

Il contenuto del presente sito web è di esclusiva responsabilità dello SLORI e non rispecchianecessariamente le posizioni ufficiali dell’Unione europea.
Za vsebino spletne strani je odgovoren izključno SLORI in ne odraža nujno uradnega stališča Evropske unije.

Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia- Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.
Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.