30/05/2013

Delavnica o narodnih in jezikovnih manjšinah na Univerzi na Primorskem v Kopru (WP4)

V četrtek, 30. maja 2013, se je odvijalo predavanje o zgodovinskih in jezikovnih manjšinah v sklopu predmeta dr. Maje Mezgec Pedagoške fakultete UP v Kopru. Predavali so: koordinatorka WP4 Marianna Kosic (SLORI), Roberto Bonifacio (Italijanska Unija) in Feliciano Medeot (Società Filologica Friulana). Na slikah predavatelji in sodelujoči na delavnici.

Il contenuto del presente sito web è di esclusiva responsabilità dello SLORI e non rispecchianecessariamente le posizioni ufficiali dell’Unione europea.
Za vsebino spletne strani je odgovoren izključno SLORI in ne odraža nujno uradnega stališča Evropske unije.

Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia- Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.
Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.