Slori

SLORI proučuje, raziskuje in analizira etnične pojave in njihove zapletene in razčlenjene formaci ...

Provincia di Ravenna

Pokrajina Ravenna je kot krajevna javna ustanova specifično pristojna za imigracijo in izobraževan ...

Univerza na Primorskem
Fakulteta za humanistične študije

Univerza na Primorskem - Fakulteta za humanistične študije, je še posebej usmerjena v ...

Università degli Studi di Trieste

Zaradi svoje geopolitične lege se Univerza v Trstu od nekdaj ukvarja s problematiko čezmejnega sod ...

Università degli Studi di Udine

Na oddelku znanosti o človeku DISU (bivšem Oddelku za gospodarstvo, družbo in teritorij - D ...

Università Ca' Foscari Venezia

Univerza Ca’ Foscari v Benetkah (bivša Višja trgovska šola) je od leta 18 ...

Università degli Studi di Udine
Centro Internazionale sul Plurilinguismo

Zbiranje gradiva in študij o različnih pojavih večjezičnosti.
Pri izvajanju projekta ...

Società Filologica Friulana
Societât Filologjiche Furlane

Furlansko filološko društvo je združenje, ki ga italijanska država in avtonomna dež ...

Italijanska Unija - Unione Italiana

Italijanska unija je društvo pripadnikov italijanske narodne skupnosti v Sloveniji, ki &scaro ...

Znanstvenoraziskovalni center Slovenske Akademije znanosti in umetnosti
Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije

ZRC SAZU je eden vodilnih raziskovalnih in izobraževalnih centrov v Sloveniji, sestavlja ga 17 razi ...

Il contenuto del presente sito web è di esclusiva responsabilità dello SLORI e non rispecchianecessariamente le posizioni ufficiali dell’Unione europea.
Za vsebino spletne strani je odgovoren izključno SLORI in ne odraža nujno uradnega stališča Evropske unije.

Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia- Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.
Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.