Provincia di Ravenna

Pokrajina Ravenna je kot krajevna javna ustanova specifično pristojna za imigracijo in izobraževanje, predvsem ob upoštevanju deželnih zakonskih določb (Pooblastilo Dežele Emilie-Romagne), ki zahtevajo izdelavo programov na krajevni ravni v skladu z Območnimi načrti. Območni načrti so sad skupnega načrtovanja in tesnega sodelovanja s socialnimi komponentami in krajevnimi ustanovami. Med izvajanjem svojih pristojnosti Pokrajina Ravenna skrbi za dejavnosti, ki omogočajo sistematično tolmačenje potreb posameznikov in skupnosti in posledično uveljavljanje inovativnih politik in storitev ob upoštevanju integracijskih ciljev. Za to Pokrajina Ravenna skrbi že od načrtovalne faze, saj v dejavnosti vključuje vse subjekte, ki so dejavni na področju razvoja socialne države: Deželo, krajevne uprave, tretji sektor, socialne komponente.

 

Trg Caduti per la Libertà 2/4 - 48121 Ravenna
tel. 0039-0544-258150
fax 0039-0544-258070
www.provincia.ra.it

 

Il contenuto del presente sito web è di esclusiva responsabilità dello SLORI e non rispecchianecessariamente le posizioni ufficiali dell’Unione europea.
Za vsebino spletne strani je odgovoren izključno SLORI in ne odraža nujno uradnega stališča Evropske unije.

Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia- Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.
Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.