Univerza na Primorskem
Fakulteta za humanistične študije

Univerza na Primorskem - Fakulteta za humanistične študije, je še posebej usmerjena v promocijo zgodovinsko-kulturno-jezikovne stvarnosti tega ozemlja med svojimi študenti, pri čemer izkorišča ustrezno pripravljene docente. Ustanova je bila vključena v več evropskih projektov v mreži sodelovanja z drugimi evropskimi fakultetami in bo tako lahko pomembno prispevala k aktivnostim projekta na znanstveni in izobraževalni ravni.

Titov trg 5 - 6000 Koper - Slovenija
tel. 00386-5-6637740
fax 00386-5-6637742
www.upr.si

Il contenuto del presente sito web è di esclusiva responsabilità dello SLORI e non rispecchianecessariamente le posizioni ufficiali dell’Unione europea.
Za vsebino spletne strani je odgovoren izključno SLORI in ne odraža nujno uradnega stališča Evropske unije.

Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia- Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.
Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.