Università degli Studi di Udine

Na oddelku znanosti o človeku DISU (bivšem Oddelku za gospodarstvo, družbo in teritorij - DEST) so dejavni strokovnjaki s področij antropologije, ekonomije, geografije in sociologije, ki jih združuje zanimanje za teritorialno in okoljsko dimenzijo sociološko-kulturnih pojavov. Oddelek DISU je sposoben izvajanja statističnih, dokumentarnih ali kvalitativnih gospodarskih in socioloških raziskav, pri čemer analize in interpretacije razvija z etnografskim pristopom. Že več let izvaja raziskave o imigraciji/emigraciji, medetničnih in mednarodnih odnosih, teritorialni pripadnosti in regionalni identiteti, migracijskih tokovih in medkulturnih dinamikah.

 

Ul. Tarcisio Petracco 8 - 33100 Udine
tel. 0039 - 0432 - 556900
fax 0039 - 0432 - 556910
www.uniud.it

Il contenuto del presente sito web è di esclusiva responsabilità dello SLORI e non rispecchianecessariamente le posizioni ufficiali dell’Unione europea.
Za vsebino spletne strani je odgovoren izključno SLORI in ne odraža nujno uradnega stališča Evropske unije.

Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia- Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.
Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.