Università degli Studi di Trieste

Zaradi svoje geopolitične lege se Univerza v Trstu od nekdaj ukvarja s problematiko čezmejnega sodelovanja in vzajemnega poznavanja na vseh področjih raziskovanja, izobraževanja in didaktike, kot dokazujejo med drugim že financirani raziskovalni projekti na to temo (D031PLAN, D026ADRIATIC, D026NATISONE, D031MIGR, ISCELS, itd.), mednarodna mobilnost docentov in študentov in znatno število splošnih in specifičnih mednarodnih sporazumov (n.pr.: skupni slovensko-italijanski magistrski program iz Morske biologije in skupni slovensko-italijanski triletni dodiplomski program iz Matematike, ki sta v pripravi).

 

Trg Europa 1 - 34127 Trst - Italija
tel. 0039-040-5583279
fax 0039-040-558782
www.units.it

Il contenuto del presente sito web è di esclusiva responsabilità dello SLORI e non rispecchianecessariamente le posizioni ufficiali dell’Unione europea.
Za vsebino spletne strani je odgovoren izključno SLORI in ne odraža nujno uradnega stališča Evropske unije.

Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia- Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.
Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.