Università Ca' Foscari Venezia

Univerza Ca’ Foscari v Benetkah (bivša Višja trgovska šola) je od leta 1868 dejavna na področju poučevanja tujih jezikov in književnosti, kot tudi na področju medjezikovnega in medkulturnega posredovanja. Leta 2008 je učni program zajemal štirideset jezikov. Oddelek za primerjalne jezikovne in kulturne študije izvaja raziskovalne in izobraževalne dejavnosti, namenjene predvsem dvojezičnosti, poučevanju italijanščine za tujce (v Italiji in tujini), medkulturni vzgoji v šoli in medkulturni komunikaciji na javnem, zasebnem in podjetniškem področju.

 

Dorsoduro 1075 - 30123 Benetke - Italija
tel. 0039 - 041 - 2345725
fax 0039 - 041 - 234570
www.unive.it

Il contenuto del presente sito web è di esclusiva responsabilità dello SLORI e non rispecchianecessariamente le posizioni ufficiali dell’Unione europea.
Za vsebino spletne strani je odgovoren izključno SLORI in ne odraža nujno uradnega stališča Evropske unije.

Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia- Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.
Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.