Università degli Studi di Udine
Centro Internazionale sul Plurilinguismo

Zbiranje gradiva in študij o različnih pojavih večjezičnosti.
Pri izvajanju projekta sodelujejo docenti in raziskovalci videmske univerze, člani Centra, ki so izvedenci o tematikah večjezičnosti s posebno pozornostjo na jezikovne stike in na slovensko jezikoslovje ter jezikoslovje drugih slovanskih jezikov.

 

Ul. Mazzini 3 - 33100 Videm - Italija
tel. 0039 - 0432 - 556460
fax 0039 - 0432 - 556469
www.uniud.it/extra/cip

Il contenuto del presente sito web è di esclusiva responsabilità dello SLORI e non rispecchianecessariamente le posizioni ufficiali dell’Unione europea.
Za vsebino spletne strani je odgovoren izključno SLORI in ne odraža nujno uradnega stališča Evropske unije.

Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia- Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.
Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.