Italijanska Unija - Unione Italiana

Italijanska unija je društvo pripadnikov italijanske narodne skupnosti v Sloveniji, ki ščiti, promovira in valorizira narodno, kulturno in jezikovno identiteto Italijanske narodne skupnosti z namenom ohranjanja in spodbujanja odnosov z Italijansko narodno skupnostjo na Hrvaškem in z Italijo. Italijanska unija sodeluje že vrsto let na področju čezmejnega sodelovanja v sklopu projektov, ki so financirani s skladov EU, kot prijavitelj ali partner, zahvaljujoč tudi pisarni za evropsko projektiranje (Pisarna "Europa").

 

Ul. Oton Župančič 39 - 6000 Koper - Slovenija
tel. 00386 - 05 - 6311220
fax 00386 - 05 - 6311224
www.unione-italiana.hr

Il contenuto del presente sito web è di esclusiva responsabilità dello SLORI e non rispecchianecessariamente le posizioni ufficiali dell’Unione europea.
Za vsebino spletne strani je odgovoren izključno SLORI in ne odraža nujno uradnega stališča Evropske unije.

Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia- Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.
Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.