11/11/2013

Predavanje o vključevanju priseljencev na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani (WP4)

V ponedeljek, 11. 11. 2013, je za študentke smeri Pedagogika in andragogika izvedla Marijanca Ajša Vižintin z Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU predavanje o projektu Eduka in vključevanju priseljencev. Študentke 3. letnika prvostopenjskega študijskega programa so o integraciji in o večkulturnih družbah večinoma vedele že veliko informacij, menijo pa, da se o tem v družbi premalo govori. Dve od njih sta zapisali: »Predavanje je bilo zelo dobro, izvedela sem veliko novega, veliko koristnih informacij, ki mi bodo še velikokrat prišle prav. Prav tako sem pa mnenja, da se v Sloveniji oz. v mojem kraju premalo dela s priseljenci in se o njih premalo ve.« »Predstavitev mi je bila zelo vešč, koristna; pozornost pritegne tudi s tem, ko govori o konkretnih primerih. Pomembno je, da se o tej temi govori in ukrepa ter da se zmanjšujejo stereotipi o priseljencih.« Za vabilo in prijazen sprejem se zahvaljujemo dr. Klari Skubic Ermenc.

Il contenuto del presente sito web è di esclusiva responsabilità dello SLORI e non rispecchianecessariamente le posizioni ufficiali dell’Unione europea.
Za vsebino spletne strani je odgovoren izključno SLORI in ne odraža nujno uradnega stališča Evropske unije.

Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia- Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.
Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.