19/11/2013

Predavanji na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani (WP4)

V dneh 12.11.2013 in 19. 11. 2013 sta za študente smeri Kulturologije Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani izvedle Marina Lukšič Hacin z Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU in Zaira Vidau s Slovenskega raziskovalnega inštituta predavanji o projektu Eduka, medkulturnosti, multikulturalizmu, migracijah in narodnih manjšinah. Za vabilo in prijazen sprejem se zahvaljujemo dr. Kseniji Šabec.

Il contenuto del presente sito web è di esclusiva responsabilità dello SLORI e non rispecchianecessariamente le posizioni ufficiali dell’Unione europea.
Za vsebino spletne strani je odgovoren izključno SLORI in ne odraža nujno uradnega stališča Evropske unije.

Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia- Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.
Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.