06/02/2014

Predavanje na Družboslovnem liceju Antona Martina Slomška v Trstu (WP4)

V četrtek, 6.2.2014, smo za srednješolce 4. letnika Družboslovnega liceja Antona Martina Slomška v Trstu izvedli predavanje z naslovom »Kdo sem: vprašanja o identiteti«. Na italijanski šoli s slovenskim učnim jezikom je Marijanca Ajša Vižintin z Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU dijakom in dijakinjam v prvi uri predstavila: projekt Eduka, njegove cilje, Slovenijo kot deželo izseljevanja in priseljevanja ter izzive, povezane s sestavljeno in spreminjajočo se identiteto, srednješolci pa so spregovorili o svoji identiteti. Ena od dijakinj je zapisala: »Predavanje je bilo zelo zanimivo. Mislim, da s časom, če bodo tudi drugi učenci imeli to predavanje, lahko ne bo več predsodkov in stereotipov, saj se dandanes ljudje veliko družimo«, druga pa: »na ta način smo tudi mi začeli razmišljati o raznolikosti naše družbe (različne kulture v njej) in o pozitivnih učinkih teh razlik.« V drugi šolski uri smo izvedli eno od delavnic, ki so izšle v priročniku: »Razvijanje medkulturne zmožnosti pri učiteljih in učencih«. Za organizacijo in prijazen sprejem se zahvaljujemo profesorici Mariji Kristini Milič.

Il contenuto del presente sito web è di esclusiva responsabilità dello SLORI e non rispecchianecessariamente le posizioni ufficiali dell’Unione europea.
Za vsebino spletne strani je odgovoren izključno SLORI in ne odraža nujno uradnega stališča Evropske unije.

Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia- Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.
Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.