28/05/2014

Predavanje o narodnih in jezikovnih manjšinah za profesorje združenja LEND (WP4)

V sredo, 28. maja 2014, se je odvijalo predavanje o zgodovinskih in jezikovnih manjšinah, o projektih o večjezičnosti in predstavitev 3 jezikovnih manjšin. Predavanje je organizirala prof. Carla Tosoratti in je bilo namenjeno profesorjem, ki so včlanjeni v LEND – Lingua e Nuova Didattica. Predavanje je potekalo v prostorih višje šole ISIS Einaudi-Marconi v Štarancanu. Na slikah med predstavitvijo.

Il contenuto del presente sito web è di esclusiva responsabilità dello SLORI e non rispecchianecessariamente le posizioni ufficiali dell’Unione europea.
Za vsebino spletne strani je odgovoren izključno SLORI in ne odraža nujno uradnega stališča Evropske unije.

Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia- Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.
Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.