09/09/2014

Zaključna konferenca in posvet EDUKA

Slovenski raziskovalni inštitut SLORI iz Trsta in Fakulteta za humanistične študije Univerze na Primorskem iz Kopra vabita v sklopu dneva evropskega sodelovanja - European Cooperation Day  na dvodnevni posvet ob zaključku projekta EDUKA Vzgajati k različnosti - Educare alla diversità, sofinanciranega v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in iz nacionalnih sredstev.

18. septembra 2014 bo na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem v Kopru mednarodna konferenca z naslovom »EDUKA - Vzgajati k različnosti v čezmejnem prostoru«,

19. septembra bo na Pomorski postaji v Trstu zaključni posvet z naslovom »EDUKA – Vzgajati k različnosti - med spoznavanjem in igro«.

ZA PROGRAM KLIKNI SPODAJ NA "BERI"

Konferenca z naslovom »EDUKA - Vzgajati k različnosti v čezmejnem prostoru«, ki bo 18. septembra 2014 na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem v Kopru, bo temeljila na razpravi o rezultatih raziskave v okviru projekta EDUKA, kjer je skupina raziskovalcev z različnih univerz in raziskovalnih središč iz Slovenije in Italije opravila kvantitativne in kvalitativne analize o vzgoji k različnosti in medkulturnosti v šolskem okolju. Raziskava je zajela tudi naravo odnosov med jezikovnimi in izobraževalnimi politikami ter v skladu s tem razvejanost in širjenje pristopov k razumevanju in uveljavljanju dvojezičnosti/večjezičnosti in jezikovne različnosti. Cilj raziskave je bil priprava celostne ocene in določitev ključnih kazalcev razvoja na obmejnem območju ob upoštevanju tako zgodovinskih manjšin (slovenske in furlanske v Italiji, italijanske v Sloveniji) kot tudi migrantskih skupin. 

Pri terenski raziskavi, ki predstavlja bistvo projekta, je sodelovalo več kot 2400 oseb, in sicer učencev, staršev, učiteljev in profesorjev iz 21 šol. Udeležene so bile srednje šole prve stopnje v Italiji in tretje triletje osnovnih šol v Sloveniji (v pokrajinah Ravenna, Benetke, Videm, Gorica in Trst v Italiji ter Ljubljana, Koper, Izola in Piran v Sloveniji). Poleg avtorjev raziskave projekta EDUKA bodo na konferenci spregovorili strokovnjaki in predstavniki inštitucij, ki se ukvarjajo s področjem večkulturnosti in medkulturnega izobraževanja.

Drugi dan posveta  EDUKA – Vzgajati k različnosti -  med spoznavanjem in igro bo potekal v petek, 19. septembra 2014, na Pomorski postaji v Trstu. V jutranjem delu bodo na vrsti informativna predavanja in delavnice o zgodovinskih narodnih in jezikovnih manjšinah (o slovenski narodni skupnosti in furlanski jezikovni skupnosti v Italiji ter  italijanski narodni skupnosti v Sloveniji) ter migrantskih skupnostih (iz Albanije, Hrvaške, Kameruna, Libanona, Kolumbije, Argentine, Brazilije, Peruja in Konga), ki živijo na obmejnem območju. Program je namenjen  dijakom srednjih šol druge stopnje, ki se bodo lahko soočili s predstavniki različnih skupnosti in na okrogli mizi spregovorili o doživljanju narodne, jezikovne in kulturne različnosti. V popoldanskem delu posveta bo na vrsti predstavitev didaktičnih iger o medkulturnosti, namenjenih učencem, učiteljem in profesorjem osnovnih šol v Sloveniji in Italiji ter srednjim šolam prve stopnje v Italiji. Igre je pripravila čezmejna delovna skupina učiteljev in profesorjev osnovnih šol E. Vatovec iz Prad in P. P. Vergeria iz Kopra ter večstopenjskih šol pri Sv. Jakobu, V. Bartola in I. Masih iz Trsta.

  • Prijava

Vstop je prost. Prijaviti se bo mogoče ob začetku posameznega dogodka.

Za udeležbo na konferenci in posvetu lahko univerzitetnim študentom in drugim zainteresiranim izdamo potrdilo.

  • Gostujoči predavatelj

-          Colin Williams, School of Welsh, Cardiff University, Cardiff, UK

Plurilingualism and Interculturalism: Fresh Challenges for Official Language Strategies (Večjezičnost in medkulturnost: novi izzivi za uradne jezikovne strategije)

  • Predstavitev raziskovalnih skupin

SLORI - Slovenski raziskovalni inštitut Trst. Skupina EDUKA: Norina Bogatec

Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije Koper. Skupina EDUKA: Nives Zudič Antonič, Anja Zorman, Metka Malčič, Jadranka Cergol, Helena Bažec

Univerza v Trstu, Oddelek za politične in družbene vede. Skupina EDUKA di Giovanni Delli Zotti, Ornella Urpis, Chiara Beccalli

Univerza Ca' Foscari v Benetkah – Oddelek za jezikoslovne znanosti. Skupina EDUKA: Elisabetta Pavan

Univerza v Vidmu, Oddelek za znanosti o človeku in Mednarodni center za večjezičnost. Skupina EDUKA: Roberta Altin, Flavia Virgilio, Luisa Zinant

Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Skupina EDUKA: Janja Žitnik Serafin e Marijanca Ajša Vižintin

Pokrajina Ravenna, Il Villaggio Globale. Skupina EDUKA: Beatrice Cevolani, Delia Trice

  • Znanstveni odbor

-          Nives Zudič Antonič, Univerza na Primorskem (koordinatorka)

-          Roberta Altin, Univerza v Vidmu, Oddelek za znanosti o človeku

-          Norina Bogatec, SLORI - Slovenski raziskovalni inštitut

-          Giovanni Delli Zotti, Univerza v Trstu, Oddelek za politične in družbene vede

-          Marina Lukšič Hacin, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije, Znanstvenoraziskovalni center                    Slovenske akademije znanosti in umetnosti

-          Elisabetta Pavan, Univerza Ca' Foscari v Benetkah – Oddelek za jezikoslovne znanosti

-          Ornella Urpis, Univerza v Trstu, Oddelek za politične in družbene vede

-          Zaira Vidau, SLORI - Slovenski raziskovalni inštitut

-          Flavia Virgilio, Univerza v Vidmu, Mednarodni center za večjezičnost

-          Marijanca Ajša Vižintin, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije, Znanstvenoraziskovalni center               Slovenske akademije znanosti in umetnosti

-          Anja Zorman, Univerza na Primorskem

-         Janja Žitnik Serafin, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije, Znanstvenoraziskovalni center                    Slovenske akademije znanosti in umetnosti

  • Predstavitev čezmejne delovne skupine za spodbujanje medkulturnosti v šolah in na univerzah

Marianna Kosic, SLORI - Slovenski raziskovalni inštitut (koordinatorka)

Roberto Bonifacio, Italijanska unija

Andrea Caccia, Pokrajina Ravenna, Il Villaggio Globale

Moreno De Toni, SLORI - Slovenski raziskovalni inštitut

Franco Finco, Furlansko filološko društvo- Societât Filologjiche Furlane

Marina Lukšič Hacin, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti

Feliciano Medeot, Furlansko filološko društvo- Societât Filologjiche Furlane

Mirjam Milharčič Hladnik, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti

Klara Kožar Rosulnik, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti

Zaira Vidau, SLORI - Slovenski raziskovalni inštitut

Marijanca Ajša Vižintin, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti

Sodelujoči - o svojih migrantskih izkušnjah:

Raquel Bazan

Alma Bejtullahu

Igea Blengeri

Beatrice Cevolani

Mouna Fares

Ibrahim Nouhoum

Roy Olive Bouila Massinse

Šemso Osmanović

Bojana Pavicevic

Carla Pithon

Daniel Samba

Margarita Sanchez

Delia Trice

Anila Zaimi

  • Predstavitev čezmejne delovne skupine za pripravo didaktičnih iger o medkulturnosti

Norina Bogatec, SLORI - Slovenski raziskovalni inštitut (koordinatorka)

Metka Malčič, Univerza na Primorskem (koordinatorka)

Marina Čebulec, Večstopenjska šola Vladimir Bartol, Trst

Alessandra Goruppi, Večstopenjska šola Iqbal Masih, Trst

Barbara Kosmina, Večstopenjska šola pri Sv. Jakobu, Trst

Massimo Medeot, Osnovna šola Pier Paolo Vergerio il Vecchio, Koper

Tinkara Mihačič, Osnovna šola Pier Paolo Vergerio il Vecchio, Koper

Anna Napoli, Večstopenjska šola Iqbal Masih, Trst

Tanja Pavlič, Osnovna šola Elvira Vatovec Prade, Koper

Meri Ščulac, Osnovna šola Pier Paolo Vergerio il Vecchio, Koper

Vesna Vojvoda Gorjan, Osnovna šola Elvira Vatovec Prade, Koper

  • Organizacijski odbor

-          Zaira Vidau, SLORI - Slovenski raziskovalni inštitut (projektni vodja)

-          Nives Zudič Antonič, Univerza na Primorskem (koordinatorka)

-          Norina Bogatec, SLORI - Slovenski raziskovalni inštitut

-          Jadranka Cergol, Univerza na Primorskem

-          Metka Malčič, Univerza na Primorskem

-          Darja Mahne, Univerza na Primorskem

-          Barbara Panger Jevtić, Univerza na Primorskem

-          Martina Pettirosso, SLORI - Slovenski raziskovalni inštitut

-          Anja Zorman, Univerza na Primorskem

  • Tajništvo konference in posveta

Barbara Panger Jevtić

Služba za mednarodno sodelovanje in razvoj

Fakulteta za humanistične študije Univerza na Primorskem

barbara.panger@fhs.upr.si

Tel.: +386 5 663 77 67

Darja Mahne

Dekanat

Fakulteta za humanistične študije Univerza na Primorskem

dekanat.fhs@fhs.upr.si

Tel.: +386 5 663 77 44

 

Martina Pettirosso

Slovenski raziskovalni inštitut SLORI

info@slori.org

Tel.: +39 040 63 66 63

 

 

več

Il contenuto del presente sito web è di esclusiva responsabilità dello SLORI e non rispecchianecessariamente le posizioni ufficiali dell’Unione europea.
Za vsebino spletne strani je odgovoren izključno SLORI in ne odraža nujno uradnega stališča Evropske unije.

Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia- Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.
Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.