20/09/2013

Mednarodna letna konferenca v Zagrebu

Mednarodno združenje za medkulturno izobraževanje-International Association for Intercultural Education IAIE je organiziralo od 17. do 21. septembra 2013 mednarodno letno konferenco  v Zagrebu z naslovom: “Unity and Disunity, Connections and Separations: intercultural education as a movement for promoting multiple identities, social inclusion and transformation”. Na njej sta sodelovali tudi Flavia Virgilio in Luisa Zinant z Univerze v Vidmu, ki sta predstavili izsledke interdisciplinarne primerjalne raziskave med Italijo in Slovenijo EDUKA-Vzgajati k različnosti v prispevku z naslovom “PLACES OF LANGUAGES: INVESTIGATING LANGUAGES ACROSS BORDERS IN SOUTH EAST EUROPE”. Njun prispevek je objavljen v elektronskem zborniku, ki je dosegljiv na spletni strani http://www.iaie.org/zagreb/IAIE%20Zagreb%202013%20eBook.pdf   

Il contenuto del presente sito web è di esclusiva responsabilità dello SLORI e non rispecchianecessariamente le posizioni ufficiali dell’Unione europea.
Za vsebino spletne strani je odgovoren izključno SLORI in ne odraža nujno uradnega stališča Evropske unije.

Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia- Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.
Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.