12/10/2012

Predstavitev projekta v sklopu Barkovljanke 2012

V petek, 12. oktobra 2012, se je ob 15.00, v razstavnem prostoru (H3) Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013, na Nabrežju v sklopu Barkovljanke, odvijala predstavitev projekta EDUKA – Vzgajati k različnosti.

Projekt je predstavila referentka vodilnega partnerja projekta SLORI – Slovenskega raziskovalnega inštituta iz Trsta, Zaira Vidali (vodja projekta), v sklopu teme ''Skupna kulturna dediščina in izobraževanje''.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il contenuto del presente sito web è di esclusiva responsabilità dello SLORI e non rispecchianecessariamente le posizioni ufficiali dell’Unione europea.
Za vsebino spletne strani je odgovoren izključno SLORI in ne odraža nujno uradnega stališča Evropske unije.

Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia- Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.
Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.