21/10/2015

Čezmejno/Transfrontaliero Mehki projekti za trdna sodelovanja

Zaira Vidau je na informativnem, izobraževalnem in mrežnem seminarju z naslovom »ČEZMEJNO / TRANSFRONTALIERO. Mehki projekti za trdna sodelovanja/ Progetti soft per una solida collaborazione« predstavila dejavnosti in rezultate projekta EDUKA-Vzgajati k različnosti kor primer dobre prakse čezmejnega sodelovanja med Italijo in Slovenijo. Seminar je v sredo, 21. oktobra 2016, priredilo društvo PINA v Pretorski palači v Kopru. Več informacij najdete na programu v prilogi in na FB strani društva PINA.

Slike: PINA

več

Il contenuto del presente sito web è di esclusiva responsabilità dello SLORI e non rispecchianecessariamente le posizioni ufficiali dell’Unione europea.
Za vsebino spletne strani je odgovoren izključno SLORI in ne odraža nujno uradnega stališča Evropske unije.

Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia- Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.
Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.