28/09/2012

Predstavitev projekta na Slovenskem slavističnem kongresu v Kopru

V petek 28. septembra 2012 se je odvila predstavitev projekta v sklopu 23. slovenskega slavističnega kongresa  Slavistika v regijah FHŠ Univerze na Primorskem. Projekt je predstavila Zaira Vidali - vodja projekta.

 

 

 

 

Il contenuto del presente sito web è di esclusiva responsabilità dello SLORI e non rispecchianecessariamente le posizioni ufficiali dell’Unione europea.
Za vsebino spletne strani je odgovoren izključno SLORI in ne odraža nujno uradnega stališča Evropske unije.

Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia- Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.
Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.