26/02/2013

Delavnica o migrantih na Univerzi v Ljubljani (WP4)

V torek, 26. februarja 2013, so se odvijala tri predavanja na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Marijanca Ajša Vižintin iz Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU je predavala o migraciji študentom programa Razredni pouk.

Il contenuto del presente sito web è di esclusiva responsabilità dello SLORI e non rispecchianecessariamente le posizioni ufficiali dell’Unione europea.
Za vsebino spletne strani je odgovoren izključno SLORI in ne odraža nujno uradnega stališča Evropske unije.

Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia- Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.
Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.