17/12/2012

Čezmejna delovna skupina (WP5)

V ponedeljek, 17. decembra 2012, se je prvič sestala čezmejna skupina delovnega sklopa 5 projekta. V okviru delovnega sklopa 5 je bila ustanovljena čezmejna mreža osnovnih šol (iz Italije in Slovenije) in srednjih šol I. stopnje (iz Italije) s slovenskim oziroma italijanskim učnim jezikom, ki delujejo v okviru tako večinskih kot manjšinskih skupnosti na obeh straneh meje. K pobudi so pristopile večstopenjska šola s slovenskim učnim jezikom V. Bartol v Trstu, večstopenjska šola s slovenskim učnim jezikom Sv. Jakob v Trstu, večstopenjska šola z italijanskim učnim jezikom Iqbal Masih v Trstu, osnovna šola z italijanskim učnim jezikom Pier Paolo Vergerio il Vecchio v Kopru in osnovna šola s slovenskim učnim jezikom Elvira Vatovec iz Prad pri Kopru. V okviru mreže se je oblikovala čezmejna delovna skupina, ki jo sestavljajo učitelji in profesorji navedenih šol in bo svoje delo razvijala v obliki delavnic. Na sliki: udeleženci prvega sestanka.

Il contenuto del presente sito web è di esclusiva responsabilità dello SLORI e non rispecchianecessariamente le posizioni ufficiali dell’Unione europea.
Za vsebino spletne strani je odgovoren izključno SLORI in ne odraža nujno uradnega stališča Evropske unije.

Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia- Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.
Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.