23/03/2013

Predavanja o razvijanju medkulturne zmožnosti na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem (WP4)

V četrtek, 21. 3. 2013, so bila izvedena tri predavanja študentkam in študentom programa Razredni pouk iz 2. in 4. letnika. Izvedla jih je Marijanca Ajša Vižintin z Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU. S študentkami in študenti se je pogovarjala o integraciji, medkulturni zmožnosti, Sloveniji kot deželi izseljevanja in priseljevanja, o manjšinah in priseljencih v Sloveniji, o Sloveniji kot večjezični in medkulturni deželi. Poudarek je bil na razvijanju medkulturne zmožnosti pri vseh prebivalcih in na vključevanju otrok priseljencev v slovenski šolski sistem, saj je to bodoče učitelje in učiteljice razrednega pouka še posebej zanimalo. Na slikah: med predavanjem, predavateljica M.A. Vižintin

Il contenuto del presente sito web è di esclusiva responsabilità dello SLORI e non rispecchianecessariamente le posizioni ufficiali dell’Unione europea.
Za vsebino spletne strani je odgovoren izključno SLORI in ne odraža nujno uradnega stališča Evropske unije.

Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia- Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.
Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.