16/04/2013

Usposabljanje za medkulturne kompetence za javne uslužbence – ZRC SAZU Ljubljana – predstavitev projekta EDUKA

V ponedeljek, 15. aprila 2013, in v torek, 16. aprila 2013, je v sklopu tečaja usposabljanja za medkulturne kompetence za javne uslužbence potekala predstavitev projekta EDUKA. Usposabljanje je potekalo v organizaciji ZRC SAZU, v okviru mednarodnega projekta Step In! (Grundtvig). Vodja projekta Zaira Vidali je predstavila udeležencem tečaja vsebine in partnerje projekta.

Il contenuto del presente sito web è di esclusiva responsabilità dello SLORI e non rispecchianecessariamente le posizioni ufficiali dell’Unione europea.
Za vsebino spletne strani je odgovoren izključno SLORI in ne odraža nujno uradnega stališča Evropske unije.

Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia- Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.
Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.