23/04/2013

Predavanje na Gimnaziji Piran o priseljencih, ki prispevajo k razvoju družbe, in sestavljeni identiteti (WP4)

V torek, 23. 4. 2013, so za dijakinje in dijake 3. letnika Gimnazije Piran sodelavke Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU izvedle dve predavanji z delavnicama. Dijakinje in dijaki poznajo sami veliko priseljencev, saj je Piran kulturno, jezikovno in etnično zelo raznoliko mesto. Veliko so se pogovarjali o integraciji kot dvosmernem procesu, o pomenu učenja jezika okolja ter o podpori, ki jo potrebujejo priseljenci ob vključevanju v novo okolje, da lahko v njem uspešno, aktivno in enakopravno (so)delujejo. Pri delavnicah o sestavljeni identiteti ter o priseljencih, ki prispevajo k razvoju naše družbe, sta sodelovali tudi profesorica sociologije Lorena Štemberger in profesorica zgodovine Sonja Bizjak.

Il contenuto del presente sito web è di esclusiva responsabilità dello SLORI e non rispecchianecessariamente le posizioni ufficiali dell’Unione europea.
Za vsebino spletne strani je odgovoren izključno SLORI in ne odraža nujno uradnega stališča Evropske unije.

Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia- Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.
Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.