06/05/2013

Tiskovno sporočilo - Predstavitev rezultatov raziskovalnih delavnic

V naslednjih dneh bodo dijaki 4.a razreda liceja Carducci-Dante v Trstu in 3. razreda Gimnazije G.R. Carli v Kopru predstavili rezultate raziskovalnega dela, ki so ga opravili v okviru čezmejnih delavnic, predvidenih v okviru projekta EDUKA Vzgajati k različnosti - Educare alla diversità (www.eduka-itaslo.eu). Projekt financira Evropska Unija s Programom čezmejnega sodelovanja Italija-Slovenija 2007-2013. Prva predstavitev bo v sredo 8. maja ob 10.30 na glavnem sedežu tržaškega liceja Carducci-Dante (ul. Madonna del Mare 11), druga pa v sredo 15. maja ob 12.30 na sedežu Skupnosti Italijanov v Kopru (ul. Osvobodilne Fronte 10). Vodilni partner projekta je Slovenski raziskovalni inštitut SLORI, preostali partnerji so univerzitetne, raziskovalne in manjšinske ustanove, ki delujejo na programskem območju, ter pokrajina Ravenna. Namen projekta EDUKA Vzgajati k različnosti - Educare alla diversità je ustvariti znanje in orodja za vzgajanje k različnosti in medkulturnosti v šolskem in univerzitetnem okolju. Ena izmed dejavnosti projekta EDUKA Vzgajati k različnosti - Educare alla diversità k različnosti so čezmejne raziskovalne delavnice, namenjene dijakom srednjih šol II. stopnje v Italiji oziroma srednjih šol v Sloveniji s slovenskim oziroma italijanskim učnim jezikom, ki delujejo v okviru tako večinskih kot manjšinskih skupnosti na obeh straneh meje. Pri prvi izvedbi, ki je potekala januarja letos, sta sodelovali zgoraj omenjeni šoli z italijanskim učnim jezikom, druga, ki je v programu za naslednje šolsko leto, pa bo namenjena dijakom dveh šol s slovenskim učnim jezikom in sicer družboslovnega liceja A. M. Slomška v Trstu in gimnazije Srečka Kosovela v Sežani. Cilj raziskovalnih delavnic je ozaveščati dijake o vsebinah medkulturne vzgoje ter jih seznanjati z značilnostmi tradicionalnih manjšin in priseljenskih skupnosti, prisotnih v slovensko-italijanskem kontaktnem prostoru. Ob začetku delavnic so se dijaki razdelili v dve skupini: prva, ki jo je vodila Norina Bogatec s SLORI-ja, je izvedla anketno raziskavo med dijaki liceja Carducci in italijanskih srednjih šol v Kopru, Izoli in Piranu, druga skupina pa je pod mentorstvom Vida Tratnika s Kulturnega izobraževalnega društva PINA s Kopra zbrala gradivo za sestavo kratkometražnega filma. Pri delavnicah so sodelovali prof. Annamaria Zecchia iz liceja Carducci, prof. Mojca Kraševec iz Gimnazije Carli ter tehnik Mitja Klodič z društva PINA. Delavnice so začele z uvodnimi predavanji, ki so dijake vodile k spoznavanju teoretičnih izhodišč medkulturne vzgoje in značilnosti obmejnega večkulturnega prostora. Pri predavanjih so sodelovali: Davide Zoletto z Univerze v Vidmu, Nives Zudič Antonič z Univerze v Kopru, Marianna Kosic in Moreno De Toni s Slovenskega raziskovalnega inštituta SLORI, Roberto Bonifacio z Unije Italijanov in Marina Lukšič Hacin z Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije pri Znanstvenoraziskovalnem centru Slovenske akademije znanosti in umetnosti SAZU v Ljubljani. Predstavitev dela v delavnicah bo tudi prilika soočanja med dvema raziskovalnima skupinama in med slednjima in predavatelji uvodnih konferenc. Na slikah: dijaki med delavnicami meseca januarja 2013

Il contenuto del presente sito web è di esclusiva responsabilità dello SLORI e non rispecchianecessariamente le posizioni ufficiali dell’Unione europea.
Za vsebino spletne strani je odgovoren izključno SLORI in ne odraža nujno uradnega stališča Evropske unije.

Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia- Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.
Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.