21/05/2013

Delavnica o migrantih na Liceju Percoto v Vidmu (WP4)

V torek, 21. maja 2013, se je odvilo predavanje o priseljeniških skupinah v četrtem razredu Liceja Percoto v Vidmu. Predavatelj Moreno De Toni je predstavil gosta Daniela Samba, ki je predstavil potom biografske pripovedi lastno izkušnjo kot migrant. Na sliki: dijaki in gost

Il contenuto del presente sito web è di esclusiva responsabilità dello SLORI e non rispecchianecessariamente le posizioni ufficiali dell’Unione europea.
Za vsebino spletne strani je odgovoren izključno SLORI in ne odraža nujno uradnega stališča Evropske unije.

Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia- Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.
Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.