21/08/2013

Delavnica o narodnih in jezikovnih manjšinah v sklopu Summer School Bovec/Plezzo (WP4)

V sredo, 21. avgusta 2013, sta se odvijali predavanji (eno v slovenščini in eno v italijanščini) o zgodovinskih in jezikovnih manjšinah v sklopu Poletne šole v Bovcu, delavnici sta potekali v Alp Hotelu v Bovcu. Predavala sta Franco Finco (Società Filologica Friulana) in Roberto Bonifacio (Italijanska Unija). Univerza v Trstu, v sodelovanju z Univerzami iz Vidma, iz Celovca, iz Ljubljane, Maribora in Kopra, organizira Summer School Bovec/Plezzo, v sklopu katere potekajo dvotedenski tečaji o večkulturnosti in večjezičnosti. Cilj je promocija medsebojnega poznavanja med študenti območja Alpe-Jadran, tečaje obiskujejo univerzitetniki iz Italije, Slovenije, Avstrije, Hrvaške, Bosne Herzegovine in Bulgarije. Tečaji, ki se odvijajo že od leta 1994, potekajo v italijanščini, slovenščini in nemščini v obliki klasičnih lekcij, predavanj, delavnic, workshop in izletov v okolici. Na slikah: udeleženci predavanj in predavatelja

Il contenuto del presente sito web è di esclusiva responsabilità dello SLORI e non rispecchianecessariamente le posizioni ufficiali dell’Unione europea.
Za vsebino spletne strani je odgovoren izključno SLORI in ne odraža nujno uradnega stališča Evropske unije.

Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia- Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.
Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.