20/09/2013

Delavnice o narodnih in jezikovnih manjšinah v sklopu SLOFESTa v Trstu (WP4)

V petek, 20. septembra 2013, so se odvijala 3 predavanja o zgodovinskih in jezikovnih manjšinah v sklopu SLOFESTa, na Borznem trgu v Trstu. Prvo predavanje je bilo namenjeno dijakom slovenskih višjih šol iz Trsta, in sicer Znanstvenemu Liceju F. Prešeren, Pedagoškemu Liceju A.M. Slomšek, Tehničnemu Zavodu Ž. Zois in Zavodu J. Štefan. Nato je sledilo predavanje za višjo šolo Da Vinci – Sandrinelli ter še predavanje dvem razredom šole Carducci – Dante. Predavali so: koordinatorka WP4 Marianna Kosic (SLORI), Roberto Bonifacio (Italijanska Unija) in Franco Finco (Società Filologica Friulana). Na slikah predavatelji, nekateri od sodelujočih na delavnicah.

Il contenuto del presente sito web è di esclusiva responsabilità dello SLORI e non rispecchianecessariamente le posizioni ufficiali dell’Unione europea.
Za vsebino spletne strani je odgovoren izključno SLORI in ne odraža nujno uradnega stališča Evropske unije.

Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia- Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.
Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.