07/10/2013

Druga izvedba čezmejnih raziskovalnih delavnic za srednješolce (WP3)

V tem tednu je stekla druga izvedba čezmejnih raziskovalnih delavnic za srednješolce, ki poteka v okviru projekta EDUKA Vzgajati k različnosti/Educare alla diversità. Čezmejne raziskovalne delavnice so namenjene dijakom srednjih šol II. stopnje v Italiji oziroma srednjih šol v Sloveniji s slovenskim oziroma italijanskim učnim jezikom, ki delujejo v okviru tako večinskih kot manjšinskih skupnosti na obeh straneh meje. K pobudi so pristopili družboslovni licej s slovenskim učnim jezikom »A. M. Slomšek« in družboslovni licej z italijanskim učnim jezikom »G. Carducci« v Trstu, gimnazija s slovenskim učnim jezikom »S. Kosovel« v Sežani in gimnazija z italijanskim učnim jezikom »G. R. Carli« v Kopru. Cilj raziskovalnih delavnic je nuditi dijakom možnost, da razmišljajo o vsebinah medkulturne vzgoje in se seznanijo z večjezičnimi in večkulturnimi značilnostmi slovensko-italijanskega kontaktnega prostora. Pri prvi izvedbi delavnic, ki je potekala januarja letos, so sodelovali dijaki šol z italijanskim učnim jezikom, pri drugi pa sodelujejo dijaki šol s slovenskim učnim jezikom. Delavnice so začele z uvodnimi predavanji, ki so dijake vodile k spoznavanju teoretičnih izhodišč medkulturne vzgoje in značilnosti obmejnega večkulturnega prostora. Na tej osnovi bodo dijaki razvili svoje raziskovalne delo. Pri predavanjih so sodelovali: Marina Lukšič Hacin z Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije pri Znanstvenoraziskovalnem centru Slovenske akademije znanosti in umetnosti SAZU v Ljubljani, Sara Brezigar z Inštituta za narodnostna vprašanja INV v Ljubljani in Devan Jagodic s Slovenskega raziskovalnega inštituta SLORI v Trstu. Dijaki so se razdelili v raziskovalno in multimedijsko skupino. Na temo medkulturne vzgoje bo prva skupina izvedla empirično kvantitativno raziskavo, druga pa bo zbrala gradivo za reklamni spot. Raziskovalno skupino vodi SLORI-jeva raziskovalka Norina Bogatec, multimedijsko pa Gregor Sotlar s Kulturnega izobraževalnega društva PiNA s Kopra. (na sliki dijaki družboslovnega liceja s slovenskim učnim jezikom A.M. Slomšek iz Trsta in dijaki gimnazije s slovenskim učnim jezikom S. Kosovel iz Sežane)

Il contenuto del presente sito web è di esclusiva responsabilità dello SLORI e non rispecchianecessariamente le posizioni ufficiali dell’Unione europea.
Za vsebino spletne strani je odgovoren izključno SLORI in ne odraža nujno uradnega stališča Evropske unije.

Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia- Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.
Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.