22/10/2013

Oddaja Tuttoggi scuola – Il mondo della scuola in TV: Prva izvedba delavnic WP3

V torek 8. oktobra 2013 je šla v eter oddaja na TV Koper-Capodistria ''Tuttoggi scuola – Il mondo della scuola in TV''. Sodelovali so: predstavnika dijakov Gimnazije G.R. Carli iz Kopra, Nicole De Stena in Anton Bučar, ter predstavnika dijakov Liceja G. Carducci iz Trsta, Noemi Bova in Matteo Sciarrone. Dijaki so povedali kako je potekala prva izvedba raziskovalnih delavnic v okviru projekta EDUKA, kako so se odvijale delavnice in kateri so bili rezultati. Posnetek si lahko ogledate na sledečem linku: http://ava.rtvslo.si/predvajaj/tuttoggi-scuola/ava2.174241962/

Il contenuto del presente sito web è di esclusiva responsabilità dello SLORI e non rispecchianecessariamente le posizioni ufficiali dell’Unione europea.
Za vsebino spletne strani je odgovoren izključno SLORI in ne odraža nujno uradnega stališča Evropske unije.

Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia- Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.
Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.